Ny teknik & innovation

 

Att innovera och utveckla ny teknik utifrån hållbarhet


Inom IT sker kontinuerligt snabba innovationer och tekniska framsteg, något som sällan ses inom andra områden. För att vara framgångsrik inom detta område måste man hålla sig ständigt uppdaterad, eftersom innovationer ibland kan vara dubbeltydiga och kan antingen leda till hållbara fördelar eller stora förluster. Att inkludera hållbarhet som en faktor vid utvärdering av alternativ, till exempel när man jämför streamad data med lokalt sparad data eller blockchain med databaslösningar, kan ofta resultera i fördelaktiga resultat för alla inblandade.


Frågor att ställa sig


Använder ni teknik och innovation för att aktivt minska ert klimatavtryck eller energiförbrukning?


Tar ni med hållbarhetsaspekten i beslut kring införandet av nya tekniker i ert företag t.ex. AI och blockchain (som kräver stora datamängder eller beräkningskapacitet)?  

Bidrar ni med innovation och ny teknik i syfte att skapa hållbar IT? 


 Vad säger dagens CIO:er om AI och hållbarhet?


Läs hela sammanställningen


"Små AI-modeller får ibland mindre uppmärksamhet, men de kan ofta leverera stor nytta. Nya metoder för att optimera processorkraften kan göra det värdefullt att överväga mindre och i sin tur energisnålare AI-modeller."


Artiklar & rapporter om ny teknik & innovation

The carbon impact of artificial intelligence

Artikel

Dhar, P. (2020). Nature Machine Intelligence.

Sustainable AI: AI for sustainability and the sustainability of AI

Vetenskaplig artikel

van Wynsberghe, A. AI Ethics 1, 213–218 (2021)


Climate Change AI

 Website

Climate Change AI is a global non-profit that catalyzes impactful work at the intersection of climate change and machine learning.

Tackling Climate Change With Machine Learning

Vetenskaplig artikel

Rolnick, D., Donti, P. L., Kaack, L. H., Kochanski, K., Lacoste, A., Sankaran, K., ... & Bengio, Y. (2022). Tackling climate change with machine learning. ACM Computing Surveys (CSUR), 55(2), 1-96.