Kultur

 

Låt hållbarhet bli ett fundament i kulturen​


Kulturen hos ett företag är på många sätt en stor och komplex fråga och påverkas ofta av många olika faktorer. Kultur, oavsett ursprung och förändringar över tid, påverkar allt från anställningar till val av samarbetspartners, innovationsprocesser, arbetsmiljö, mötesstrukturer och resvanor. Att låta hållbarhet bli en naturlig del i företagskulturen kommer innebära att alla beslut som tas görs med eftertanke.
Frågor att ställa sig


Finns det en medvetenhet i organisationen om hur ert hållbarhetsarbete ser ut?


Hur jobbar ni för att skapa engagemang kring hållbarhet och IT?


Är det enkelt eller svårt för era medarbetare att ta miljömedvetna beslut?


 Svenska spels CIO Mikael Franzén om lärdomar, utmaningar & prioriteringar när man bygger en kultur med hållbar IT i fokus


Läs hela intervjun


"Det viktiga är att varje medarbetare förstår hur de kan vara med och bidra"


Mikael Franzén • CIO på Svenska Spel


Artiklar & rapporter om kultur

How to build a culture of sustainability in your organization

Artikel

Mia Negru (2021) Sustainable culture

The Role of Sustainability Key Performance Indicators (KPIs) in Implementing Sustainable Strategies

Vetenskaplig artikel

Hristov, I., & Chirico, A. (2019). Sustainability, 11(20).

6 ways to build a green IT culture​

Artikel

Carolyn Heinze (2023). TechTarget