​Inspirationsföreläsning

Vår inspirationsföreläsning är en kickstart för hållbarhetsarbetet inom IT-området. Vi delar kunskap, inspiration och konkreta verktyg för att underlätta ditt företags hållbarhetsarbete och göra konkret skillnad. Målet med föreläsningen är att ge en vetenskaplig bakgrund till varför området behöver belysas och inspiration till hur ni kan påbörja förändringen mot en mer hållbar IT-organisation.

Föreläsningen riktar sig framförallt till styrelser, IT-management och hållbarhetsteam.  

Produktblad  

CIOCO2 Assessment 

- Sustainable IT assessment

Med hjälp av vår Sustainable IT assessment ger vi er insikter i er mognadsnivå kring hållbarhetsarbetet inom IT med fokus på miljöpåverkan. Under en heldagsworkshop som leds av oss och inkluderar t.ex. CIO, hållbarhetschef, IT-driftschef och infrastrukturchef, utvärderar vi er verksamhet utifrån ett antal kritiska områden och perspektiv. Efter avslutad workshop får ni en rapport som belyser ert nuläge av er IT organisations hållbarhetsarbete sammanfattat i text och KPIer samt tips, rekommendationer och best practice som kan ligga till grund för en IT sustainable roadmap eller IT sustainability playbook. CIOCO2 assessment skapar förutsättningar för ett effektivt CSRD arbete.  

Produktblad     Exempelrapport


CIOCO2 Evaluation

- Sustainable IT Evaluation

Med hjälp av vårt digitala utvärderingsverktyg, leder ni själva en workshop och svarar på det digitala verktygets frågor. Detta resulterar i en rapport som ger tydliga KPI:er samt indikerar vilka områden som har potentialen att bli bättre i ert företag. 

Kontakta oss     Exempelrapport

aerial view of green trees and river

CSRD/ESRS + CIOCO2 assessment  

Roadmap workshop 

 Baserat på er CIOCO2-Assessment skapar vi tillsammans en prioriterad roadmap för att hantera resultatet. Prioriteringen i roadmapen är baserad väsentliga områden i CSRD/ESRS och väsentliga hållbarhetsområden i IT-branschen. Dessa har fastställts genom analys av aktuella hållbarhetsrapporteringsstandarder och större leverantörers väsentliga områden inom hållbarhet. Roadmapens aktiviteter identifieras utifrån rapporteringskrav och nyckeltal i CSRD/ESRS. Roadmapen kommer att vara en utgångspunkt för att öka din mognad och förbereda dig för potentiell framtida CSRD/ESRS-rapportering.

Produktblad 

Hållbar utvecklare 

- Workshop

Den här workshopen är för dig som jobbar med system- och mjukvaruutveckling och vill bli bättre rustad för att ta hållbara beslut när det gäller teknik och arkitektur. Under denna workshop lär du dig hur du kan inkorporera hållbarhet i din vardag och bidra till hållbara lösningar och processer. 


Produktblad  

​Hållbar projektledare 

- Workshop

Är du projektledare inom IT?  Då är det här workshopen för dig som vill bidra till hållbara it-organisationer. Denna workshop belyser den miljömässiga delen av hållbarhetsfrågan inom IT-området. Efter avslutad workshop får du med dig verktyg på hur du som projektledare kan integrera hållbarhet i vardagen och hjälpa de IT-organisationer du möter att bli mer hållbara.


Produktblad 


För mer information och pris, 

kontakta oss här så återkommer vi till dig inom kort. 


Kontakta oss