Leverantörer & shoring

 

Leverantörer, offshore & nearshore


Leverantörs- och shoringområdet fokuserar på valet av leverantörer och valet kring off- och nearshoring då med fokus på outsourcade team som inom IT sfären ibland utgör en stor del av en IT organisation och kommer med sina egna vinster och utmaningar. Även inom detta område så blir hållbarhetsfrågan viktig då beslutet att ta en leverantör över en annan eller ha off- eller nearshorade team inverkar på vad som krävs av ett företags IT system, kultur, policys samt att ett företags sammanlagda miljöpåverkan kan ändras mycket beroende på vilket land leverantören är lokaliserad.

Genom samarbete med leverantörer kan organisationer driva förändringen mot en mer hållbar IT-hantering som minimerar de negativa miljöaspekterna och möjliggör att digitaliseringen skapar positiva förändringar. Ju fler organisationers om ställer samma krav på sina leverantörer, desto större genomslagskraft blir det och desto snabbare kan vi nå klimatmålen. 
Frågor att ställa sig


Har ni near- eller offshorade team?


Ställer ni krav på leverantörernas hållbarhetsarbete och energianvändning?


Är hållbarhet en faktor när ni beslutar kring var det near/offshore:ade teamet sitter?


Code of conduct - grunden för kravställning


Ett sätt att arbeta med kravställning på leverantörer är att göra tillägg i befintlig Code of conduct/uppförandekod för att ytterligare visa på vikten av hållbar IT. Exempel på Code of Conduct kan du ladda ner här bredvid. Exemplet kan fungera som en inspiration för tillägg och är indelad i olika hållbarhetsområden kopplade till IT.

Technology sustainability index: ramverk för att utvärdera leverantörer

TSI är ett ramverk som stöder organisationer att integrera hållbarhetsutvärderingar i upphandlingsprocesser. Ramverket innehåller frågor inom fyra olika områden: Hårdvara, Programvara, Molntjänster och Konsulttjänster. Baserat på svaren på dessa frågor får leverantörerna en poäng som kan användas som en kvalificeringsfaktor vid utvärdering av olika leverantörer i RFP-processer (Request for Proposal). Ju fler företag som utvärderar leverantörer utifrån dessa kriterier, desto större påverkan kan göras för att bekämpa klimatförändringarna!Är du nyfiken på TSi-konceptet? I LinkedIn-gruppen TSi kan du ställa dina frågor, diskutera och få kloka inspel ifrån andra. Du hittar till gruppen här.

TSi LinkedIn


Så gör Bjäre Kraft skillnad genom att ställa krav på sina leverantörer


Bjäre Kraft är ett energi- och kommunikationsföretag i nordvästra Skåne med uppgift att förse samhället med el- och stadsnät med hjälp av fiberanslutningar. Johan Thell är teknik- och utvecklingschef på Bjäre Kraft sedan 6 år tillbaka. För några år sedan började Johan få upp ögonen för det klimatavtryck som hårdvara, komponenter och andra infrastruktur-kritiska beståndsdelar genererar, i både produktion och frakt över “halva jordklotet”. Det blev startskottet för att ta en ny riktning för Bjäre Kraft gällande samarbete med leverantörer och inköp av produkter.

“Idag vill vi att produkter ska hålla länge, påverka klimatet så lite som möjligt och främja schyssta arbetsvillkor, men samtidigt vara så billig som möjligt. Vem är det vi försöker lura?”


Tre tips från Johan för att bli en bättre kravställare:

  • Börja med att ta ett gemensamt beslut i ledningsgruppen om att börja ställa krav på leverantörer
  • Starta enkelt! Det kan räcka med att en leverantör i början, och sedan utöka allt eftersom. 
  • Hitta sätt att börja mäta och följa upp. Ta lite i taget. Ni lär er på vägen och utifrån de insikterna ni får kommer ni att kunna utveckla er kravställning allt eftersom. 


Artiklar & rapporter om leverantörer

Supplier sustainability: A comprehensive review and future research directions 

Vetenskaplig artikel 

Patil, V., Tan, T., Rispens, S., Dabadghao, S., & Demerouti, E. (2022).

A More Sustainable Supply Chain 

Artikel 

Villena, V. H., & Gioia, D. A. (2020). Harvard Business Review