Arbetsplats

 

Arbetsplats & kontor


Arbetsplatsområdet fokuserar bland annat på vilken hållbarhetspåverkan remote vs. on-site arbete kan ha, vilka hållbarhetsinsatser man kan göra för att kontorslokalerna ska utnyttjas på ett effektivt och grönt sätt samt om man nu vill bidra till energinätet med egenskapad el, hur gör man då?
Frågor att ställa sig


Har ni tagit med hållbarhetsaspekten i beslutet i huruvida ni jobbar på plats eller remote?


Har ni resepolicys för att minska klimatpåverkan?


Har ni sensorstyrda kontor för att minska elförbrukningen?Artiklar & rapporter om arbetsplats

The green IT revolution: A blueprint for CIOs to combat climate change

Artikel

Becker, G., Bennici, L., Bhargava, A., Del Miglio, A., Lewis, J., & Sachdeva, P. (2022). McKinsey Digital

Is Remote Work Actually Better for the Environment?

Artikel

Shreedhar, G., Laffan, K., & Giurge, L. M. (2022). Harvard Business Review