Hårdvara

 

Grön hårdvara och cirkularitet


När det kommer till hållbarhet inom IT så är frågan kring hårdvara central. Råvaruframställning, produktion och transport av hårdvara samt kassering av densamma står för en stor del av den miljöpåverkan IT har. Det är inte så svårt att tänka sig när man tänker på mängden enheter (telefoner, laptops, hårddiskar, CPUer, GPUer etc.) som beställs, används och kasseras dagligen i Sverige och globalt.

Samtidigt möjliggör på många sätt hårdvaran för de tekniska språng och innovationer genom den ökade beräkningskraften som den medför, även inom hållbarhetsområdet.

Här kommer vi därför att samla information som belyser hela hårdvaru-livscykeln för att ge insikter om hur hårdvara kan användas på ett mer hållbart sätt. 
Frågor att ställa sig


Har ni policys för att anställda ska använda sina egna enheter?


Har ni en policy kring hårdvaruinköp som innefattar hållbarhet?


Har ni underhållspolicys för er hårdvara? (t.ex. Uppdatering, defragmentering)


 Expertens insyn i elektronik och cirkulärekonomi. Läs Sebastian Holmströms reflektioner kring hårdvarans hållbarhetspåverkan


Läs hela intervjun


"Elektronikens klimat och miljöpåverkan är större än de flesta tror. Trots det, så är elektronikavfall den snabbaste växande avfallsströmmen globalt."


Sebastian Holmström • Hållbarhetschef på Inrego


Artiklar & rapporter om hårdvara


Fyra steg mot koldioxidneutralitet inom elektronik​

Rapport

Whitepaper, Inrego, 2022 

Life Cycle Assessment of ICT

Vetenskaplig artikel

Malmodin, J., Lundén, D., Moberg, Å., Andersson, G., & Nilsson, M. (2014). Journal of Industrial Ecology, 18(6), 829-845.

Ny rapport visar klimatfördelarna med återbruk av IT-utrustning

Pressmeddelande

IVL, Svenska Miljöinstitutet (2022).


Om vi alla hjälps åt kan IT-branschen bli cirkulär

Debattartikel

Aktuell hållbarhet, (2022).

Produktdatabaser: miljöfördelar med återbruk

Rapport

Wranne, J., IVL, Svenska Miljöinstitutet (2020).

Kom igång med hållbar IT 

Guide

Internetstiftelsen, (2017).


Material footprints of ICT and Entertainment & Media

Artikel


Malmodin J., Bergmark P., Matinfar S. (2018)

E-waste - major differences between regions

Artikel

Liebmann, A. (2015)

Avfall Sverige - Invisible waste 

Hemsida

Avfall Sverige (2015)


Elavfall & råmaterial: Från miljöfrågor till affärsmodeller

Rapport
Jurate Miliute-Plepiene och Lena Youhanan, IVL Svenska Miljöinstitutet, (2019).