Mjukvaruutveckling

 

Skapa grönare mjukvara


Många företag sätter ofta tid, kostnad och effektivitet i fokus när de utvecklar mjukvara. Tyvärr är hållbarhet sällan en parameter som beaktas i denna process. Det är sällan en prioritet att optimera mjukvara för att minimera minnes- och energiförbrukning samt effektivisera nätverksanvändning, även om detta inte nödvändigtvis är i konflikt med tid, kostnad och effektivitet. Vi samlar i detta område information och strategier som kan hjälpa till att skapa mer grön mjukvara.
Frågor att ställa sig


Har ni strategier för effektiv hantering av testmiljöer? (t.ex. säkerställs det att någon tar ner testmiljöer när de inte används?)


Har hållbarhet varit en del i de beslut ni tagit kring vilka programmeringsspråk/ramverk/arkitektur/datalagringslösningar ni använder?


Vet ni vilka delar/funktioner av er mjukvara som drar mest energi?Artiklar & rapporter om mjukvaruutveckling

What is Green Software Development?

Blogg

Metwalli, S. A. (2023). SheCanCode Women in tech.

Energy Efficiency across Programming Languages

Vetenskaplig artikel

Pereira, R., Couto, M., Ribeiro, F., Rua, R., Cunha, J., Fernandes, J. P., & Saraiva, J. (2017, oktober). In Proceedings of the 10th ACM SIGPLAN International Conference on Software Language Engineering (pp. 256-267)..