Integritetspolicy

CIOCO2 värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag för marknadsföringsändamål). 

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

CIOCO2 är ett initiativ och inte ett företag så vi saknar formell organisation och organisationsnummer. Vi som initiativ gör vårt yttersta att dina uppgifter hanteras i enlighet med gällande direktiv. Om du har frågor kring din data kontaktar du oss här. 

Vilka personuppgifter behandlar vi, i vilket ändamål (varför) och på vilken laglig grund?

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna administrera ditt besök på sajten och skicka relevant marknadsinformation.

Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Skicka relevant information och erbjudanden

Företagsnamn

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-post och telefonnummer).

Laglig grund: Intresseavvägning

Lagringsperiod: Så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation och du inte har valt att aktivt tacka nej.

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna administrera seminarier, utbildningar och event m.m.

Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Skicka relevant information och erbjudanden

Företagsnamn

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-post och telefonnummer).

Laglig grund: Intresseavvägning

Lagringsperiod: Så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation och du inte har valt att aktivt tacka nej.