Kommunikation

 

Kommunikation, möten och social interaktion


Hur kommunicerar ni med varandra på arbetsplatsen? Hur kommunicerar ni externt? Och hur påverkar ert val av kommunikationskanaler mängden miljöpåverkande utsläpp? Det är lätt att glömma att de olika sätt vi kommunicerar på har en direkt påverkan på miljön och att det i vissa fall kan finnas ett direkt motsatsförhållande i vad som är socialt hållbart och vad som är ekologiskt hållbart. 

Här samlar vi information som kan påverka hur man bland annat bör rensa bland email, hur länge man sparar chattloggar och hur man tänker kring knappen “svara alla”.
Frågor att ställa sig


Har ni koll på hur länge chattar/skickad information finns kvar och om det görs backups?


Har ni policys kring kommunikation t.ex. email och delning? (attachment, lagring/rensning av mail, cc, bcc, uppladdning och delning)


Har ni analyserat miljöpåverkan av er digitala marknadsföring?Artiklar & rapporter om kommunikation