Uppenbar win-win när affärsnytta, innovation och hållbarhet går hand i hand

Eva Listi, f.d CIO på Systembolaget

 
Hållbarhet har länge varit på Systembolagets agenda och en fråga som Eva Listi (tidigare CIO) brinner för. När bolaget skulle byta IT-lösning för nya kassasystem var det självklart att integrera hållbarhet i kravspecen.

De högar med slängda kvitton som fanns i butikernas papperskorgar över hela Sverige skavde hos Eva, och när det var dags att uppdatera butikernas IT-system bestämde hon därför att hållbarhet skulle vara centralt genom hela projektet.

– Vi märkte tydligt att fler och fler kunder inte ville ha kvitton, och tänkte att det måste finnas ett bättre sätt att lösa det på, säger Eva.

Med sin nya integrerade kassa-och betalningslösning har Systembolaget lyckats spara 10 ton papper, minska sina kostnader och förbättra vardagen för anställda. Den största utmaningen var juridiken, då kunder enligt lag måste erbjudas kvitto vid köp. Men genom att ifrågasätta traditionella förhållningssätt och vara innovativa tillsammans så löste Systembolaget det till slut, genom en enkel mjukvaruuppdatering där kvittot inte skrivs ut automatiskt utan först när kunden efterfrågar det.

En halv miljoner kvittorullar har sparats

De senaste åren har alla Systembolagets kunder fått frågan om de önskar kvitto vid sina köp – och resultaten är tydliga. En så pass stor andel som 80% tackar nej, vilket har inneburit att 10 ton papper, en halv miljon kvittorullar, har sparats under de första två åren. I och med att fler och fler inte vill ha kvitto så blir resultatet bättre och bättre över tid.

– Det som kan tyckas vara små detaljer kan få stor påverkan, speciellt när det sker i 500 butiker, säger Eva. Tänk då om hela branschen skulle göra samma förändring, fortsätter hon.

Responsen från medarbetare har också varit positiv. Den nya kassalösningen har fått mycket bättre funktion och förenklats samt att medarbetarna dessutom slipper att hantera kvitton och kvittorullar i samma utsträckning. Idag har Systembolaget Sveriges snabbaste kassor.

Uppenbar win-win-win när affärsnytta, innovation och hållbarhet går hand i hand

Men hållbarhet handlar inte bara om att hitta nya lösningar – utan också om vad man gör med de gamla systemen. I Systembolagets 448 butiker fanns över 8000 tekniska enheter som nu skulle ersättas. Tillsammans med IT-leverantörerna TietoEvry, Extenda Retail och deras samarbetspartner Inrego lyckades man återanvända 98,6% av butikernas gamla hårdvara – och totalt spara 814 ton CO2e jämfört med om dessa istället hade köpts nya. De återstående 118 enheterna gick till miljöåtervinning.

Förutom hållbarhetsvinster och bättre arbetsmiljö har projektet även inneburit kostnadsbesparingar på cirka 9 miljoner kronor.

– Projektet har visat de positiva fördelarna med att ta med hållbarhetsaspekterna från början av projekt. Genom att tänka och kravställa på nya sätt går det att helt klart att kombinera affärsnytta, digitalisering, hållbarhet och innovation, säger Eva. 

Tips från Eva för att lyckas integrera hållbarhet i era projekt:

- Bestäm er! När hållbarhet tydligt prioriteras från start och behandlas som en förutsättning blir valen enklare.

- Skapa en vision – vad är det ni vill uppnå, vad är målen? Att definiera detta kommer tydliggöra vilka resurser och lösningar som behövs. Att tänka affärsmässig hållbar digital transformation är en grund.

 - Mät! Bestäm er för några relevanta hållbarhetsaspekter som ni mäter projektets framgång med. Detta gör det också möjligt att skapa en baseline och tydligt se den positiva förflyttning som görs.

Start writing here...Två viktiga hållbarhetsperspektiv att utvärdera när du väljer it-leverantör