Två viktiga hållbarhetsperspektiv att utvärdera när du väljer it-leverantör

I dagens digitala era spelar den tekniska infrastrukturen en avgörande roll för såväl företags- som organisationers framgång. Samtidigt ökar medvetenheten om IT’s påverkan på vår miljö vilket gör att behovet för att integrera hållbarhetsperspektivet i IT-organisationen ökar. Det blir inte bara viktigare att säkerställa att den tekniska infrastrukturen är robust och pålitlig, utan även att den är miljövänlig och hållbar över tid. För att uppnå det målet är en nyckelfaktor att välja rätt leverantörer och partnerskap som kan hjälpa till att uppnå en mer hållbar IT-miljö.

När det gäller hållbarhetsperspektivet och IT-infrastruktur finns det två områden att titta närmare på när det kommer till val av leverantörer:

Lagring (energiförbrukning) 

En av de viktigaste faktorerna att överväga när man väljer IT-leverantörer är att se till deras energianvändning och koldioxidavtryck. Datacenter och serverhallar kräver betydande mängder energi för att drivas och hålla utrustningen sval. När du väljer leverantörer, eller i arbetet med befintliga leverantörer, är det av vikt att ta reda på hur leverantörens energikällor ser ut. En viktig parameter att ha med i utvärderingen kan vara att undersöka vilken typ av energi leverantören köper in, och vart den kommer ifrån. Hur hanterar leverantören överskottsenergi och har de strategier för att effektivisera sin energiförbrukning så att miljöpåverkan kontinuerligt reduceras? Som kund har du stor möjlighet att vara med och påverka.

Cirkulär hantering (hårdvara)

Det är också viktigt att titta på leverantörernas åtaganden när det gäller återbruk och återvinning av elektronisk utrustning. Eftersom IT-utrustning ofta har kort livslängd och snabbt blir föråldrad är det dels viktigt att den hanteras på ett ansvarsfullt sätt när den är i bruk, men även att den tas om hand på ett korrekt sätt när den inte längre används. Genom att välja leverantörer som har etablerade processer för cirkulär hantering av hårdvara kan företag bidra till att minska elektroniskt avfall och främja en cirkulär ekonomi. Läs mer om hur du tillämpar cirkulär IT här.

Idag är det i många fall pris som styr valet av leverantörer och strategiska partnerskap. På samma sätt behöver hållbarhetsperspektivet och möjliga miljövinster inkluderas i utvärderingen och bli en kontinuerlig och levande process där du som kund får möjlighet för att ställa krav för att skapa en långsiktig förändring. Lagring och återvinning är bara två av flera viktiga områden att jobba med inom hållbar IT, men med leverantörer som har samma mål och värderingar som er skapar vi förutsättningar för att bygga en långsiktig relation. Tillsammans kan ni driva innovation inom hållbarhetsområdet och identifiera nya sätt för att minska miljöpåverkan.

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med kravställning och utvärdering av dina leverantörer så kan du läsa mer i vår Toolbox. Där hittar du information om ramverket TSI (Technology Sustainability Index) och kan ladda ner vår Code of Conduct.Hur kan vi bli hållbara tillsammans med våra anställda, kunder och leverantörer?