Trender & hinder för hållbar IT – Intervju med Anders Gunnarsson från Gartner

Under CIOCO2-konferensen i februari var Anders Gunnarsson, Managing Partner från Gartner Consulting, en av talarna, och delade med sig av några av de trender och utmaningar han ser inom hållbarhet och IT. Vi har intervjuat Anders för att fånga hans perspektiv, tankar och tips inom området.

Varför vill du vara en del av CIOCO2?

Jag tycker att hållbar IT är ett oerhört angeläget tema, och jag har fått chansen att delta på båda konferenserna som har genomförts. Vi är ju världens största analysföretag inom tech, och därför är det relevant för oss att vara en del av en av de stora trenderna just nu, vilket är hållbarhet. CIOCO2-nätverkets syfte, att få fler att sy ihop hållbarhet och IT, är något som jag själv gärna engagerar mig i.

Vilka trender inom hållbar IT ser du just nu på marknaden?

En tydlig trend är att det har börjat hända mycket inom det här området bland företag och organisationer de senaste åren. Jag ser att bolag generellt sett jobbar aktivt med sin styrning mot hållbarhet och blir bättre och bättre på att aligna företagets hållbarhetsstrategi mot IT. Vi har många dialoger med CIO:er som på olika nivåer vill ta fram en hållbarhetsstrategi för IT-organisationen, vilket inte tidigare har varit lika prioriterat. Andra viktiga trender just nu är att fler sätter fokus på hårdvarans livscykelhantering, policies och sourcingperspektivet, det vill säga hur leverantörer kvalitetssäkras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Finns det någon skillnad i hur de nordiska länderna ser på hållbar IT?

Nej, generellt i Norden är kunskapsnivån och medvetenheten rätt hög, men jag måste säga att jag har sett en stor förändring de sista åren. Numera är det fokus för de flesta och alltid en del av diskussionen, till skillnad från tidigare.

Vad tror du är det största hindret för IT-chefer/organisationer att komma igång med sitt hållbara arbete?

Det finns utmaningar kring mätning och data beroende på vilka produkter och tjänster man köper. Att kunna ha entydig data och se trender i det är en utmaning för de flesta bolag idag. Ett annat hinder tror jag är att många startar upp initiativ utan att göra en direkt koppling till bolagets strategi, vilket riskerar att initiativet blir bortprioriterat eller inte får tillräckligt med engagemang.

Vilka är dina top 3 rekommendationer att fokusera på om man som IT-organisation vill komma igång med hållbarhetsarbetet?

1. För det första skulle jag säga att det absolut smartaste är att kombinera hållbarhetsperspektivet i andra drivkrafter och initiativ. För att göra hållbarhetsarbetet framgångsrikt så behöver det finnas tydliga kopplingar till affärsvärdet, eftersom det då får ett helt annat genomslag i organisationen.

2. För det andra så är mitt tips att etablera någon typ av mätning för att kunna se förbättringar snabbt. Här är det dock viktigt att akta sig för att gräva för djupt, eftersom det finns en risk att det blir för stort fokus på detaljer och att mätningen tar över. Kraften ska läggas på att få saker och ting att hända, inte att mäta det. Så börja mäta, men välj rätt nivå på mätningen initialt.

3. Till sist, försök att både utåt och inåt kommunicera vad ni som organisation gör inom hållbarhet. Intern kommunikation skapar stolthet och extern kommunikation inspirerar andra, och ju fler vi är som börjar göra, desto större effekt kommer det att bli.Hållbar IT: enkla steg för att komma igång