Medarbetarengagemang som framgångsfaktor
Hur kan vi inkludera hela organisationen i klimatarbetet?

Varje månad samlar vi CIO:er för att diskutera och dela erfarenheter kring viktiga och aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Temat för denna träff var hur man kan engagera hela organisationen i klimatarbetet, ett ämne vi utforskade i ledning av Henrik Carlsson, CIO, och Michael Norén, Sustainability Manager, på Reitan Convenience Sverige. De har de senaste åren varit på en resa där hållbarhet gått från att främst handla om efterlevnad till att idag vara en konkurrensfördel och central del av affärsstrategin.

En nyckel till att lyckas med ett framgångsrikt klimatarbete är att skapa engagemang utanför hållbarhetsavdelningen och integrera det i hela organisationen. Här är några av de punkter vi kom fram till i diskussionen för att nå framgång i frågan. 

Datadrivet för tydlighet och mätbarhet

Genom att använda data blir klimatarbetet mer konkret och medarbetare kan tydligt se vad som behöver göras. En datadriven strategi gör det enklare att mäta och kommunicera framsteg, både internt för att skapa engagemang, och externt, för att stärka varumärket och skapa stolthet. 

Med specifika KPI:er och roadmaps kan varje avdelning få hjälp att se och mäta sina framsteg, vilket även gör klimatarbetet mer konkret för medarbetare i hela organisationen. 

På Reitan Convenience har de mätt och analyserat sina utsläpp från IT och med tydliga grafer visat hur skillnaden ser ut mellan de olika områdena. Detta hjälpte hela organisationen att få en tydlig bild av vilka områden som först behöver prioriteras, samt var de lågt hängande frukterna finns. I Reitan Convenience fall ledde detta till ett utökat arbete och krav på sina leverantörer och deras produkter. Som följd av det startades en butik som endast säljer produkter som är hållbara i hela värdekedjan. Tanken med butiken är att kunna testa ett helt hållbart koncept, samt för att se vilka produkter som konsumenterna uppskattar, för att sedan kunna sälja dessa i sina vanliga butiker. Kanske är butiker som denna, det enda som kommer att finnas i framtiden? 

Storytelling som verktyg för förståelse

Storytelling, att använda berättelser för att förmedla budskap på ett engagerande och minnesvärt sätt, är ett fantastiskt verktyg för att skapa insikt och engagemang. Det kan fungera som ett kraftfullt verktyg för att skapa emotionell koppling och djupare förståelse hos mottagaren. När det kommer till hållbarhet kan storytelling visa vad organisationens åtgärder betyder i ett större sammanhang och skapa en djupare koppling till varför vi gör det vi gör.

Ägarstöd och ledningens  prioriteringar

Deltagarna framhåller att ledningens prioritering av klimatarbetet är centralt för att skapa engagemang i frågan. När hållbarhet går från en compliance-fråga till att handla om affärsstrategi är det viktigt att det också får ta större plats på strategimöten, månadsrapporter och i den interna kommunikationen. Det är viktigt att ledningen visar att hållbarhetsmålen är lika prioriterade som de finansiella målen, och att de följs upp löpande. 

Det är genom att arbeta tillsammans, med alla delar av organisationen engagerade och mot samma mål, som vi kan göra verklig skillnad och skapa en mer hållbar framtid. Låt oss fortsätta att inspirera och stötta varandra på denna resa mot mer hållbara och framgångsrika företag.

Läs mer om hur du kan kommunicera hållbarhet i din organisation i Toolboxen.Samarbete mellan IT och Hållbarhetsavdelningen, en nödvändighet