Hur ska hållbarhetsarbetet ledas?

Vi genomförde nyligen vår tredje CIO Connect – ett intimare koncept där vi samlar CIO:er för att diskutera och dela erfarenheter kring viktiga och aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Denna gången hade vi bjudit in Karin Hedlund, CIO på Axfood, som delade med sig av hur de har implementerat hållbar IT i deras affärsmodell samt på vilket sätt deras hållbarhetsarbete leds. 

Samtliga CIO:er var överens om att det finns många olika sätt att leda hållbarhetsarbetet i en organisation. Vad som passar bäst skiljer sig såklart mellan vad olika organisationer har för förutsättningar och arbetssätt. Det finns både fördelar och nackdelar med att centralisera eller att decentralisera. Vi har nedan listat några resonemang från diskussionen:

Centraliserat – ansvaret ligger hos en individ eller enhet

Att arbeta centraliserat innebär att hållbarhetschefen eller hållbarhetsenheten sätter mål och ser till att de uppfylls dem i hela organisationen. En stor fördel med att centralisera arbetet är god överblick, samsyn och en tydlig riktning för organisationen i denna fråga. En utmaning kan vara att det blir ensamt i denna position och därmed är det viktigt att hållbarhetschefen har mandat och ett nära samarbete med andra ledare och funktioner. Att ha hållbarhetschefen i ledningsgruppen är en klok lösning för att skapa större effekt ute i organisationen.

Decentralisering – ansvaret ligger i hela organisationen

En annan variant är att driva hållbarhetsarbetet utifrån perspektivet att hållbarhetsmålen är alla ledares ansvar att jobba mot och att följa upp. Det är inte en enskild individs/enhets ansvar, utan en fråga som integreras i alla funktioner. För att detta ska fungera är det viktigt att jobba agilt och att få in hållbarhet i hela teamets intresse. En betydande fördel är att om man lyckas mobilisera stöd och engagemang från många medlemmar i organisationen, kan hållbarhetsarbetet integreras naturligt i den dagliga verksamheten och generera betydande positiva resultat.

Task force – ansvaret är fördelat i olika delar av organisationen

Att etablera en grupp av ambassadörer eller en task force som är ansvariga för hållbarhetsfrågor och mål är en effektiv strategi som antingen kan vara ett utmärkt komplement för, eller, ersätta de ovan nämnda tillvägagångssätten. Ofta är det fördelaktigt om denna grupp är mångsidig och fördelad över olika funktioner inom hela organisationen. Deras huvudsakliga mål är att dela kunskap och erfarenheter samt stödja varandra i arbetet. Hos exempelvis Axfood har de jobbat på ett liknande sätt och utsett hållbarhetskoordinatorer från de enskilda butikskedjorna som driver arbetet. 

Utöver hur hållbarhetsarbetet leds är samtliga CIO:er överens om att det är viktigt att tänka på att IT-organisationens hållbarhetsmål går i linje med bolagets hållbarhetsmål samt att sätta höga ambitioner från början kan hjälpa arbetet att ta fart på riktigt. 

Sammanfattningsvis behöver framgång inom hållbarhetsfrågorna inte bara handla om hur målen skrivs eller hur arbetsuppgifter utförs. Strukturen och ansvaret för vem och hur hållbarhetsarbetet leds är en viktig grundbult för att hjälpa organisationen att nå nya nivåer och skapa förutsättningar för att lyckas på hållbarhetsresan.Bjäre Kraft gör skillnad genom att ställa krav på sina leverantörer