Hur kan vi bli hållbara tillsammans med våra anställda, kunder och leverantörer?

Under höstens andra CIO Connect utforskade vi tillsammans med Sofia Sirvell, Group CDO Sandvik, Giselher Klauk, Move Area Lead for Sustainable IT på Sandvik och tio av Sveriges ledande CIO:er strategier för att leda organisationer mot grönare praxis. En gemensam insikt är att kommunikation och tydlighet måste vara en självklar grundpelare att stå på för att kunna samarbeta kring hållbar IT, inte bara i organisationen, utan även utanför. 

Utöver detta landade vi i ett flertal viktiga insikter för att främja en positiv utveckling av hållbarhetsarbetet: 

Baseline

Det är viktigt att börja med att skapa en tydlig baseline(förståelse för var företaget står idag) för att sedan kunna styra hållbarhetsarbetet i rätt riktning.
För att komma igång snabbare kan en extern partner tas in för att analysera och mäta företagets baseline. För Sandvik gick det fortare och enklare än de först trott. Om de hade gjort samma arbete själva så hade det tagit minst 2 år.


Intern kommunikation

Hitta ”kommunikationshack” för att skapa en medvetenhet kring hållbar IT i hela organisationen: budskap på alla anställdas skärmsläckare, digitala mikrokurser i ämnet, dela best practice och goda exempel inom organisationen genom storytelling.
Genom att integrera hållbarhetsperspektivet redan i rekryterings- och onboardingprocessen ges nyanställda möjlighet att från dag 1 ta till sig organisationens hållbarhetsmål och vision. En stark start för nya medarbetare kan skapas när företagets fokus på hållbarhet kommuniceras redan i rekryteringsannonser, via relevanta intervjufrågor och i företagets introduktion. Det ger även organisationen möjlighet att identifiera individer som delar samma vision eller är passionerade för hållbarhetsfrågor redan från början.


Hållbara teknikval

Låt medarbetare göra välinformerade och hållbara val när de till exempel ska välja en ny telefon eller monitor till sin arbetsplats. Genom att göra det möjligt för de anställda att själva väga olika alternativ och göra medvetna val kan många utsläpp minskas.
En utmaning för globala företag kan vara att hitta en leverantör som har möjlighet att leverera, till exempel hållbara telefoner, till alla företagets länder. Fairphone är till exempel ett bra alternativ då de telefonerna är de mest cirkulära telefonerna på marknaden, men dessvärre finns de endast tillgängliga i Europa. Möjligheten för andra alternativ behöver då undersökas för de resterande länderna och världsdelarna.
Lär hela organisationen att tänka på vad olika produkter, system och verktyg kostar att köpa in. Inte bara i pengar, utan även i koldioxid.


Ledning

Det kan vara svårt att nå ut med ett hållbart budskap till alla avdelningar och i olika länder, det är därför otroligt viktigt att frågan är starkt förankrad i hela ledningsgruppen. Historiskt sett så har inte hållbarhetsfrågorna varit en del av arbetet på ledningsgruppsnivå, och därför kan IT behöva jobba extra hårt för att driva dessa frågor hela vägen till toppen.


Krav på leverantörer

För att få en chans att påverka Scope 3 är det viktigt att jobba med externa partners som har en tydlig hållbarhetsprofil. Även om de inte kan leverera på alla kraven i dagsläget är det viktigt att både ställa krav och ta dialogen med dem för framtiden. Läs mer om Scope 1, 2 3 här.
Ta chansen att tillsammans med dina leverantörer jobba med hållbarhetsmålen. Sätt upp workhops för att förstå behovet och vad som krävs för önskad utveckling. Hjälp varandra, ställ realistiska krav och se till att följa leverantören under hela förloppet. Går arbetet att mäta och följa upp, dvs hålls det som har utlovats? Kom ihåg, det är viktigt att kraven på leverantörer inte bara kommer från ett bolag. Det är när flera sätter press från olika håll som verklig förändring kan ske.


Finansiering

Det krävs medvetenhet och fokus för klimatomställningen, men det behöver inte alltid betyda mer pengar. Hållbarhetsinitiativen och satsningarna minskar inte bara på koldioxidutsläppet, utan de kan även minska/spara kostnader. Detta sker till exempel vid energioptimering eller genom att förlänga hållbarheten på hårdvara. 
För att sammanfatta, för att bli hållbara tillsammans både i och utanför organisationen behöver vi börja med att etablera en tydlig baseline. Intern kommunikation spelar en avgörande roll, samt fokus på hållbara teknikval. Ledningsgruppen bör vara starkt engagerad, och samarbete med leverantörer kräver tydliga krav och uppföljning. Hållbarhetsinitiativ behöver inte nödvändigtvis kräva mer finansiella resurser, utan kan faktiskt leda till både kostnadsbesparingar och minskat klimatavtryck. Med gemensam insats och fokus på hållbarhet kan vi tillsammans forma en mer hållbar framtid.Har du koll på CSRD & ESRS – EU:s nya regelverk för hållbarhetsrapportering?​