Hållbar IT: enkla steg för att komma igång

I en tid då klimatförändringarna blir allt mer uppenbara och akuta söker företag och organisationer över hela världen efter sätt att minska sin klimatpåverkan och bli mer hållbara. Inom IT-branschen är detta en särskilt viktig fråga, eftersom den bidrar till hög energiförbrukning och ökade växthusgasutsläpp. Allt fler IT-organisationer börjar nu inse vikten av att arbeta med hållbar IT och minska sin miljöpåverkan, men det är inte alltid lätt att veta var man ska börja. Med input och erfarenheter från många av våra CIO-medlemmar i CIOCO2-nätverket har vi därför tagit fram ett antal tips hur man kommer igång med ett hållbarhetsfokus i sin IT-organisation.

Gör en utvärdering av ert nuläge

Det första steget mot hållbar IT är att skapa en nulägesbild över er verksamhet. Med frågor som Hur jobbar ni med hårdvara, lagring, hur ser era leverantörsavtal ut, vilket avtryck har er arbetsplats, hur utvecklar ni mjukvara med mera kan ni skapa er en förståelse för hur organisationens klimatavtryck ser ut. Det hjälper i sin tur er att kunna identifiera områden där ni kan minska er energiförbrukning, ta klimatsmarta val och börja göra skillnad. Tips på frågor att ställa sig finns på www.cioco2.com -> toolbox.

Sätt upp mål 
När ni har gjort en utvärdering, kan ni börja sätta upp nyckeltal och mål som ska driva er mot en mer hållbar verksamhet. Våga börja smått, i början är alla framsteg viktiga att visualisera!

Skapa medvetenhet i organisationen 
Gör ledningsgruppen och styrelsen medveten om vilken påverkan IT har på vår miljö och se till att frågan kommer upp på agendan hos beslutsfattare i organisationen. Att bygga en IT-organisation är hela organisationens ansvar. 

Implementera cirkulär IT
Ett av de enklaste sätten att minska klimatpåverkan för er IT-utrustning är att förlänga dess livscykel. Börja implementera ett hållbart sätt att jobba med er hårdvara, genom att köpa in utrustning på andrahandsmarknaden och/eller sälja er befintliga utrustning. 

Använd energieffektiv utrustning
Om ni köper nytt – se till att leta efter utrustning som är TCO-certifierad eller som uppfyller andra energieffektivitetstandarder. Detta kan innefatta allt möjlig IT-utrusning, från datorer och skrivare till servrar och nätverksutrustning. 

Sammanfattningsvis är hållbar IT en oerhört viktig fråga som måste stå i rampljuset i alla organisationer. Genom att börja med små, enkla steg, kommer ni snabbt att se framsteg och på sikt kunna driva frågan i en större skala. Det viktigaste är inte exakt var man börjar, utan att man börjar. Lycka till!Från idé till klimatrörelse – Intervju med Pernilla Ramslöv