Från idé till klimatrörelse – Intervju med Pernilla Ramslöv

Pernilla Ramslöv, initiativtagare CIOCO2 & VD Nox Consutling. Under hösten 2021 grundades initiativet CIOCO2 av flera ledande beslutsfattare i svenskt näringsliv för att öka medvetenheten om IT-branschens klimatpåverkan. Idag drivs CIOCO2 av NOX Consulting, med Pernilla Ramslöv i spetsen, som här delar med sig om syftet med initiativet och dess vision.

Hur kom det sig att initiativet CIOCO2 startades?

– Ett frö till CIOCO2 såddes när jag fick höra att ett digitalt julkort har större miljöpåverkan än ett fysiskt. Det här visade sig sedan inte vara helt sant, men det väckte mycket tankar och frågetecken kring vilket klimatavtryck vi skapar i vår ständigt digitala närvaro. När jag grävde djupare inom området och fann forskning som säger att det klimatavtryck som ICT (information and communication technology)-sektorn står för är lika stort som flygindustrin, fick det mig att känna att vi som verkar i IT-branschen måste göra något. På bara dagar hade vi grundat CIOCO2 för att samla fler som vill vara med och påverka detta.

Vad är syftet med initiativet?

-.CIOCO2 har två syften: det handlar dels om att öka medvetenhet och kunskap om hur digitaliseringen och nyttjandet av teknik belastar klimatet, och dels om att skapa verktyg för IT-organisationer för att kunna digitalisera hållbart. Vi vet att digitalisering är en förutsättning för att lösa många av våra klimatutmaningar idag, men om vi inte tar ansvar för att göra det hållbart finns det en stor risk att vi skapar nya utmaningar. Efter många dialoger med CIO:er och IT-chefer är det tydligt att den här frågan ligger högt upp på många beslutfattares bord, men många vittnar samtidigt om att det är svårt att veta var man ska börja.

Vilka riktar sig CIOCO2-nätverket till?

– Vi vill nå alla som jobbar i IT-branschen och vi vill skapa ett engagemang och en aktivering för den här frågan hos alla individer som varje dag fattar beslut i vardagen, för det är då vi kan skapa riktig förändring. Vi vill också skapa sammanhang och utbyte för dem som i sin yrkesroll har ansvar för att minimera bolagets klimatavtryck såsom CIO:er, beslutsfattare inom IT och hållbarhetschefer. Att jobba med hållbar IT är ingenting vi konkurrerar om, utan det är en resa där vi tillsammans behöver inspirera, stötta och hjälpa varandra. Genom nätverket vill vi skapa ett sammanhang för att mötas, diskutera och dela erfarenhetsutbyte om dessa frågor.

Hur kommer CIOCO2 att utvecklas framåt? Vad ser du framåt och vad är visionen? 

– Något som visat sig tydligt under den senaste tidens el-och energikris är vår förmåga till omställning. I Sverige har vi lyckats ställa om ett beteende som minskat våra hushålls energiförbrukning med 18%,,och jag är helt övertygad om att vi kan göra detsamma i IT-branschen. Idag känner dock många en osäkerhet kring hur och var man ska börja när det gäller hållbar IT, och det vill vi vara en del i att förändra.

Vi vill stötta och hjälpa företag globalt att lyckas med sina digitaliseringsresor på ett hållbart sätt, genom att erbjuda verktyg, utbildningar, inspiration och kunskapsutbyte. Vår vision är att inspirera till en klimatrörelse inom IT-branschen, och vi har bara börjat!Trender & hinder för hållbar IT – Intervju med Anders Gunnarsson från Gartner