Expertens insyn i elektronik och cirkulärekonomi

Elektronikens klimat och miljöpåverkan är större än de flesta tror. Trots det, så är elektronikavfall den snabbaste växande avfallsströmmen globalt. Omkring 80% av koldioxidutsläppen från elektronik såsom telefoner och datorer kommer just ifrån produktionen. Därför måste vi kolla alltmer på hur vi hanterar vår elektronik cirkulärt: från att vi köper in, använder och gör oss av med den. Genom att återanvända en laptop kan man
spara 280 kg Co2e jämfört med att producera en helt ny. Samma siffra för en telefon och datorskärm är 55 respektive 520 kg Co2e.

Vi behöver alltså tänka mer cirkulärt kring elektronik där vi måste se på hårdvaran. Samtidigt har all utvinning konsekvenser både socialt och miljömässigt.

Utöver koldioxidutsläppen, kräver även elektronik enorma mängder avfall. Bara för att producera en laptop krävs det ca 1200 kg avfall enligt Avfall Sverige. När vi kollar på de sociala problemen så kan brytningen av materialen och produktionen vara problematiska, speciellt där mineraler utvinns i konfliktdrabbade områden. Ett problem där är att pengar från utvinningen går till att finansiera väpnade konflikter. Det förekommer att utvinningen sker i förhållanden där det sker tvångsarbete, tvångsförflyttningar och andra brott mot mänskliga rättigheter enligt Sveriges Geologiska Undersökning.

Checklista - 4 saker att börja med

Köp cirkulär elektronik

Att köpa renoverade produkter är ett alternativ. Inköp av produkter som renoverats är det mest miljövänliga alternativet, dådet gör att produkterna kan återanvändas.

Använd din IT-produkt under en längre tid

Den cirkulära ekonomin fokuserar på återanvändning av produkter och material. Det bästa alternativet är att använda produkter som redan har skapats

Återanvänd

När du är klar med din dator, gör den tillgänglig för andra! Förläng livslängden på din begagnade utrustning genom att sälja den till en återanvändare som kan se till att den får ett förlängt liv. Inrego kan t.ex. återanvända 95 procent av laptops en andra gång.

Återvinn

Återvinning är den sista utvägen i den cirkulära ekonomin, se till att alla andra möjligheter för produktförlängning har undersökts först


Presentation av Sebastian Holmström


Sebastian är hållbarhetschef på Inrego, ett bolag som återanvänder hundratusentals IT produkter varje år genom att köpa in, rekonditionera och sälja dem vidare. Inregos arbete syftar till att bygga en cirkulär ekonomi snarare än dagens linjära modell, för att hålla sig inom våra planetära gränser och bana väg för en smartare IT-konsumtion runt om i världen.

Sebastian är expert i den svenska delegationen för cirkulär ekonomi där han även är ordförande i en expertgrupp inom återanvändning. Han har också utsetts till en av Sveriges mest intressanta unga hållbarhetstalanger
under 33 år.

Sebastians personliga reflektion


Jag har länge intresserat mig av cirkulär ekonomi och hur man kan skapa mer från mindre. Hur kan vi, med samma mängd naturresurser, skapa ett större värde för kunderna både ur funktion och ur det ekonomiska? I dagens linjära ekonomi tar vi upp naturresurser och använder dem snabbt innan vi skrotar dem. Vi måste helt enkelt tänka om!

Det är där mitt intresse kommer ifrån. Att tänka om hur vi lever idag och att skapa framtidens cirkulära lösningar. Det har lett till att jag arbetat med allt från cirkulär ekonomi inom ideella organisationer, kommuner till att nu vara på Inrego. Inom en produkt som elektronik finns det en enorm potential för cirkulär ekonomi. Fördelen för elektronik är att det ofta går att reparera och har ett högt värde. Vilket i sin tur gör att det är ekonomiskt möjligt att reparera, något det inte är för alla produkter. Vissa produkter kostar mer i logistik och arbetstid att reparera än vad en ny produkt kostar.

Genom att skapa cirkulära lösningar som är enklare och billigare för kunderna kan vi snabbt accelerera omställningen. För det måste ske snabbt och det kan vi göra tillsammans.Expertens insyn i datacenter och energi