DeLaval främjar hållbarhet
genom intensiv användning av data och IT

Under vårt senaste digitala event samlades 15 CIO:er för att dela erfarenheter och strategier kring hållbarhet och IT. DeLaval, en framstående aktör inom jordbrukssektorn, framhölls som ett lysande exempel på hur företag kan integrera hållbarhet genom intensiv användning av data och IT.

Dataanvändning i grunden

DeLaval har framgångsrikt byggt en affärsmodell som är djupt rotad i dataanvändning. Företaget erbjuder en rad produkter som kombinerar hårdvara och mjukvara med avancerade mätningsfunktioner, vilket möjliggör noggrann övervakning och analys. IT är en central komponent i DeLavals verksamhet, och det pågår ständigt arbete för att effektivisera systemen. Detta har inte bara förbättrat företagets operativa effektivitet utan också skapat möjligheter för hållbarhetsinitiativ.

En viktig del av DeLavals hållbarhetsstrategi är det intensiva samarbetet med leverantörer, där CIO:s engagemang är avgörande för att driva hållbarhetsfrågor framåt. Under det senaste året har hållbarhet blivit ett huvudkriterie vid valet av IT-leverantörer. Trots blandade reaktioner från olika leverantörer har majoriteten mottagit initiativet positivt. Detta engagemang har lett till ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor hos leverantörerna, samt bidragit till en mer hållbar leveranskedja.

Mäta och minska

Under det gångna året har DeLaval etablerat en baseline för att mäta CO2-utsläpp och identifiera områden med höga utsläpp. Detta arbete har resulterat i en treårsplan baserad på ESG- (Environmental, Social, and Governance) kriterier. De hållbarhetskriterier som DeLaval använder innefattar krav på CO2-neutralitet och långsiktiga hållbarhetsplaner hos leverantörerna.

Flera deltagare på eventet vittnade om att ett ökat hållbarhetsfokus inte bara gynnar miljön utan också kan leda till betydande kostnadsbesparingar, särskilt vid inköp av hårdvara. DeLaval har även märkt att hållbarhetskriterierna skapat en större förståelse och engagemang bland medarbetarna, som nu agerar som "fackelbärare" för hållbarhetsfrågor inom företaget.

Standardisering och samarbete med leverantörer

En central fråga under eventet var möjligheten att standardisera bedömningen av hållbarhetsarbetet hos leverantörer. Flera deltagare har börjat implementera utvärderingskriterier men befinner sig fortfarande i början av processen och står inför utmaningar. Maersks krav på sina leverantörer lyftes fram som ett exempel på hur standardisering kan genomföras framgångsrikt.

DeLavals erfarenheter och framgångar belyser hur intensiv dataanvändning och starkt CIO-engagemang kan främja hållbarhet inom IT. Genom att integrera hållbarhet i sin affärsmodell och aktivt samarbeta med leverantörer har DeLaval skapat en mer hållbar och effektiv verksamhet. Deras arbete inspirerar och påverkar både deras leverantörer och medarbetare att fokusera på hållbarhetsfrågor, vilket visar vägen för andra chefer inom IT som strävar efter att göra en positiv miljöpåverkan genom sina IT-initiativ.Kan hållbarhet också vara lönsam?
Intervju med David Ask från DBT Capital