Bjäre Kraft gör skillnad genom att ställa krav på sina leverantörer
Johan Thell, Teknik och utvecklingsschef på Bjäre Kraft. Foto: Mette Ottosson

Bjäre Kraft är ett energi- och kommunikationsföretag i nordvästra Skåne med uppgift att förse samhället med el- och stadsnät med hjälp av fiberanslutningar. Som ekonomisk förening är Bjäre Krafts uppgift att skapa medlemsvärde och ge tillbaka till samhället, vilket både skapar förutsättningar och sätter förväntningar på att ha ett fokus på miljöfrågor och bidra till klimatomställningen.

Johan Thell är teknik- och utvecklingschef på Bjäre Kraft sedan 6 år tillbaka. För några år sedan började Johan få upp ögonen för det klimatavtryck som hårdvara, komponenter och andra infrastruktur-kritiska beståndsdelar genererar, i både produktion och frakt över “halva jordklotet”. Det blev startskottet för att ta en ny riktning för Bjäre Kraft gällande samarbete med leverantörer och inköp av produkter.

Lågt koldioxidavtryck viktigare än lågt pris

Bästa möjliga kvalité till lägsta möjliga pris är ofta det som dominerar vid inköp av nya produkter, där kalkylen över koldioxidavtrycket mer sällan är involverat. För Johan och hans kollegor blev ett första steg att utmana frågan om lägsta möjliga pris verkligen är försvarbart om det innebär en större påfrestning på vårt klimat.

“Idag vill vi att produkter ska hålla länge, påverka klimatet så lite som möjligt och främja schyssta arbetsvillkor, men samtidigt vara så billig som möjligt. Vem är det vi försöker lura?”

Med Bjäre Krafts VD i spetsen tillsattes en grupp för att skapa sig en djupare förståelse över samarbetspartners klimatavtryck. Med hjälp av externa konsulter initierades hållbarhetsrapportering, som bland annat innebar att börja samla in fakta från leverantörers och deras värdekedjors koldioxidutsläpp. Det gav tidigt en insyn i vilka leverantörer som jobbar med dessa frågor, och vilka som inte alls hade koll på hur deras avtryck såg ut.

“Vi började med att ställa frågan till våra leverantörer om deras klimatavtryck och samla in den fakta som vi kunde. Initialt var det väldigt få som hade svar på våra frågor, vilket vi såg som helt okej, eftersom frågorna var nya även för oss. Men där och då satte vi en tydlig förväntan på att ta ansvar för att kunna besvara frågorna vid nästa års rapportering”

Ställa krav på leverantörers engagemang

Likt Bjäre Kraft uttryckte många leverantörer att kravet på pris måste ställas mot klimatavtryck. Produkter som är billigare kräver en snabb produktionskedja, vilket ställer krav på kostnadseffektiv energi, billigare komponenter och långväga transporter. Kostnad versus klimatavtryck är ett dilemma som många organisationer står inför idag. För Johans team och Bjäre Kraft innebar det att börja utmana deras inköp från andra kontinenter och se över möjligheten att inleda samarbete med leverantörer i närområdet. 

“Vi har genomgått en resa som kravställare och blivit betydligt bättre. I alla nya inköp så värderar vi numera utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Det gäller att ha bättre koll på hela värdekedjan för att förstå dess avtryck. Vi är måna om att kostnaden inte är för hög, för då blir det inte ekonomiskt hållbart samtidigt som kostnaden inte får vara för låg, för då är det omöjligt att tillverka produkten på ett hållbart sätt”

Bjäre Kraft har nu genomfört sin hållbarhetsrapportering sedan 2021, och de leverantörer som fortfarande inte kan rapportera sina koldioxidavtryck, eller inte har en plan för att kunna göra det under 2024, kommer att bytas ut till andra leverantörer. På så sätt hoppas Johan att fler tar frågan på allvar och tar ansvar för sin klimatpåverkan.

“Vi har en stor möjlighet att kunna påverka IT-branschens klimatavtryck och hjälpa till i denna omställning. Att ställa hållbarhetskrav på de leverantörer man samarbetar med är numera en självklarhet hos oss på Bjäre Kraft, vilket det borde vara i alla bolag. Varje sparad kilowattimme som kan användas på ett bättre sätt vill vi vara med och bidra till”

Tre tips från Johan för att bli en bättre kravställare gentemot leverantörer:

Först och främst, ta ett gemensamt beslut i ledningsgruppen att börja ställa krav på leverantörer
Börja enkelt! Det kan räcka med att börja med en leverantör, och sedan utöka allt eftersom. 
Hitta sätt att börja mäta och följa upp. Ta lite i taget. Ni lär er på vägen och utifrån de insikterna ni får kommer ni att kunna utveckla er kravställning allt eftersom. 
Vill du veta mer om hur ni kan ta steget för att kravställa gentemot leverantörer? I vår toolbox har vi tagit fram både tips och konkreta verktyg som kan vara till hjälp för att komma igång.Vägen mot Hållbar IT: strategier och insikter från CIO:er under 2023