4 tips för hur er IT-organisation kommer igång med Cirkulär IT

Visste du att en Iphone genererar 61kg koldioxidutsläpp för att bygga? Och att en laptop kräver 4,5 gånger mer? Medvetenheten om hur it-produkter påverkar vår miljö negativt ökar och det är en av anledningarna till att intresset för cirkulär IT växer. Cirkulär IT kan definieras som en process där IT-resurser, inklusive hårdvara, programvara och data, används, återanvänds så länge som möjligt och sedan återvinns, vilket minskar behovet av att producera nytt.

Fördelarna med cirkulär IT är många, primärt för vår miljö men även för företag och organisationer. Det minskar elektroniskt avfall såväl som behovet att utvinna nya råmaterial, två stora miljöhot, samtidigt som återanvändning av IT-resurser kan minska kostnader väsentligt. En win-win strategi för it-organisationer med andra ord!

Under februari samlades 200 CIO:er för att gemensamt dela erfarenheter, inspiration och kunskap om hur it kan bedrivas på ett hållbart sätt. En av diskussionsgrupperna leddes av Emil Dahlin, CIO på Bravida, och diskuterade just Cirkulär IT. Vi har sammanfattat deras tips för hur du kan komma igång med cirkulär IT i din organisation:

-Se över möjligheterna att tillämpa BYOD – buy your own device för både PC och telefon på arbetsplatserna. Kan det vara möjlighet att, istället för ett erbjuda alla en företagstelefon, ge bidrag till dem som väljer att använda sin privata?

-Förläng livscykeln på telefoner och datorer. Finns det möjlighet att upprätta samarbeten med partners som kan tömma och sälja använda enheter på andrahandsmarknaden? Eller skippa att köpa nytt och istället köpa in datorer/telefoner från samma typ av partners. 

-Bygg cirkuläritetskultur! Öka medvetenheten om vilken påverkan köpa nytt har och uppmuntra till att återbruka i organisationen. Och börja smått – välj ut ett eller två områden att satsa på att bli cirkulära inom

-Se över era datacenter. Hur ser era datacenter ut? Se över möjligheterna för att välja datacenter som drivs på förnybar energi/grön el.
Lycka till!CIO Skandia: "Samarbetet är avgörande för hållbarhetsarbetet inom IT"