Tele2 Företag och NOX Consulting ingår strategiskt partnerskap för hållbar IT-omställning (copy)

Från och med februari 2024 inleder Tele2 Företag och NOX Consultings initiativ CIOCO2 ett samarbete för att hjälpa fler företag att skapa en hållbar IT-miljö. Partnerskapet kommer att tillhandahålla en variation av tjänster för att underlätta och stödja företags och organisationers omställningsarbete för hållbar IT.

NOX Consulting driver sedan 2021 CIOCO2, ett branschinitiativ i syfte att öka medvetenheten kring den klimatpåverkan som IT-sektorn står för och att erbjuda konkreta verktyg för att hjälpa IT-organisationer att bli hållbara. Ett av de framtagna verktygen är CIOCO2 Digital Assessment, som är en del av det erbjudande som Tele2s kunder nu får ta del av. Verktyget skapar insikt och förståelse för mognadsnivå och hur långt man kommit i arbetet med hållbar IT.

- Vi har arbetat med att ta fram verktyget i drygt två år med målet att få fler att bli medvetna om den klimatpåverkan som vi ser ökar för varje dag i IT-branschen. Tack vare samarbetet med Tele2 har vi möjlighet att accelerera arbetet och hjälpa fler organisationer att både uppnå de krav som ställs på EU-nivå via CSRD-direktivet och bidra till klimatpåverkan på ett positivt sätt, säger Pernilla Ramslöv, VD och grundare på NOX Consulting.

Tele2 och NOX kommer tillsammans med verktyget att erbjuda kompletterande konsulttjänster för att stötta arbetet framåt. Genom partnerskapet får Tele2s företagskunder möjlighet att ansluta sig till ett nätverk bestående av it-chefer, branschorganisationer och företag som gemensamt arbetar för att minska den svenska IT-sektorns klimatpåverkan.

- Det här är en del av den nödvändiga omställning som alla måste göra inom it-området och som vi på Tele2 vill vara med och driva på. Jag är övertygad om att de verktyg som vi nu tillsammans med NOX Consulting kan erbjuda våra företagskunder, kommer att hjälpa dem att få ökad kunskap om hur deras hållbarhetsarbete kan stärkas och förbättras, säger Johanna Juhl, produktledningschef för företagssegmentet på Tele2. 


För mer information, kontakta: 
Pernilla Ramslöv, VD NOX Consulting & grundare CIOCO2, Tel +46 70 269 31 50
Fredrik Hallstan, Head of External Communications, Tel: +46 761 15 38 30Johan Clausén, CIO Skandia -Vikten av att samarbeta för att driva ett hållbarhetsarbete inom IT