Energy

 

Energy consumption & green electricity


I Norden har vi privilegiet att kunna tillgå grön el tack vare vår vind- och vattenkraft. Men med ökande teknikanvändning, internationella datahallar i Sverige och användande av elfordon ökar behovet av el snabbt. Detta innebär att vi nu köper el från mindre gröna källor. Hur kan man minska sin elförbrukning? Kan man bidra till elnätet med egenproducerad el? Hur kan man påverka mängden grön el i elnäten i andra länder? Det försöker vi reda ut i detta område


Questions to ask


Do you measure how much energy your IT environments consume?


Do you buy electricity from renewable sources?


Ställer ni krav på att era leDo you require your suppliers to buy electricity from renewable sources?


 Expertens insyn i datacenter och energi, vikten av att förstå att digitaliseringen kommer med baksidor som man måste se för att kunna hantera.


Läs hela intervjun


"Sätt ett ekonomiskt värde på energi- och klimatprestandan och vikta in det i ditt affärsbeslut. "


Staffan Stymne • CEO på Tloop


Articles & reports on energy

Digitalization and energy consumption. Does ICT reduce energy demand?

Vetenskaplig artikel

Lange, S., Pohl, J., & Santarius, T. (2020). Ecological Economics

New perspectives on internet electricity use in 2030

Vetenskaplig artikel

Andrae, A. S. (2020). Engineering and Applied Science Letters, 3(2), 19-31.​

Electricity Consumption and Operational Carbon Emissions of European Telecom Network Operators

Vetenskaplig artikel

Lundén, J., Malmodin, J., Bergmark, P., & Lövehagen, N. (2022)​​

The Energy and Carbon Footprint of the Global ICT and E&M Sectors 2010–2015

Vetenskaplig artikel

Malmodin, J., & Lundén, D. (2018).

Svenska kraftnät - Kontrollrummet

Hemsida

Svenska kraftnät (2023).

Greenhouse Gas Emissions and Operational Electricity Use in the ICT and Entertainment & Media Sectors

Vetenskaplig artikel

Malmodin, J., Moberg, Å., Lundén, D., Finnveden, G., & Lövehagen, N. (2010).

Electricity Map 

Hemsida

ElectricityMap.org