Svenska Spels CIO om att bygga en kultur med hållbar IT i fokus

Mikael Franzén är sedan 2019 CIO på Svenska Spel, som har målet att vara klimatneutrala till år 2030. Med en techavdelning på 400 anställda driver Mikael en minst sagt viktig förändringsresa med hållbar IT i fokus för att kunna bidra till såväl Svenska spels vision som en mer hållbar värld. Vi har intervjuat Mikael för att fånga hans perspektiv, lärdomar och utmaningar under denna resa.

Varför är det viktigt med ett hållbarhetsfokus i er IT-organisation?

Redan 2005-2006 så började vi på Svenska spel att fokusera på hållbarhet, men då utifrån hur vi kan skapa ett hållbart spelande. Vi vet att den produkt vi säljer har risker och därför är det vårt yttersta syfte att skapa hållbara spelupplevelser som bidrar till ett bättre samhälle. Men förutom den aspekten av hållbarhet har vi sedan en tid tillbaka en ambition att bli klimatneutrala till 2030, vilket ställer krav på att hela vår organisation ställer om och bidrar. Vår kärna på Svenska spel är tech, och med 400 anställda på it-avdelningen är det avgörande att vi är en viktig del för att kunna uppnå det målet.

Var ska man börja för att skapa engagemang för dessa frågor?

Jag vill börja med att säga att det måste börja med mig som CIO, och med min ledningsgrupp. Och för mig blev det personligt uppvaknande under förra året när jag blev nominerad till Årets CIO och fick svara på frågor kring bland annat hållbarhet – och det var ett område jag insåg att jag inte kunde svara tillräckligt bra på. Jag förstod då att jag måste förstå det här bättre, och började sätta mig in i området och sortera vad det innebär för oss på tech. När man förstod vilket avtryck vi på tech skapar, så var det inte svårt att hitta engagemang i frågan hos varken mig, min ledningsgrupp och vår it-organisation.

Engagemanget är enkelt, så länge alla förstår varför och vilken roll vi på tech har i det hela

Det viktiga är att beskriva vilken roll vi har, och sätta det i ett sammanhang som gör att det blir begripligt för alla. För oss på tech var det uppenbart att vi har ett stort footprint på vårt klimat, i allt från hårdvara och tillverkning till energiförbrukning och utveckling. Alla ser konsekvenserna av klimatkrisen – och alla vill vara med och bidra med sitt strå till stacken, det viktiga är bara att varje medarbetare förstår på vilket sätt de kan bidra

Kan du dela med dig av några konkreta exempel på hur er IT-organisation har lyckats integrera hållbarhet i vardagliga arbetsrutiner och beslutsfattande?

Idag har vi till exempel en återbruksprocess för vår hårdvara tillsammans med Atea, och vi försöker även förlänga livslängden på hårdvaran i våra datacenter och minska vårt behov av den genom att använda virtuella servrar/containrar. Vi följer även upp våra leverantörer i en digital plattform där de löpande får uppdatera oss om de krav vi har på dem gällande både miljö- och sociala aspekter. Utöver det har vi inte kommit längre, men vi är på god väg. Det som är avgörande för att driva denna frågan är att jag som CIO tillsammans med vår ledningsgrupp som är engagerad i frågan och vill göra saker annorlunda för att minska vårt avtryck. Just nu befinner vi oss i en awareness-fas med fokus på att förstå var vi befinner oss, och nästa steg är att sätta upp mål och rutiner som vi kan agera på. Ett sätt att göra det är att utmana befintliga sätt vi gör saker och ting på. Bara en sån sak som att vi har massor av testsystem som står och drar el under sommarmånaderna när vi inte nyttjar dem – varför stänger vi inte av dem när vi går på semester?

Vilka utmaningar har du mött på vägen?

Den stora utmaningen är att vi måste ge utrymme för hållbarhet vid sidan av alla andra prioriteringar i våra beslutsunderlag. Målet att vara klimatneutrala 2030 kräver att vi ger hållbarhet plats, och att vi skapar förutsättningar för det är helt och hållet en lednings- och styrningsfråga. Vi är ett statligt bolag och vi ska vara förebilder i branschen. Det handlar ytterst om hur vi i koncernledningen sätter mål, satsar och prioriterar. Mitt ansvar som CIO är att göra övriga i koncernledningen medvetna om vilken påverkan vår IT-organisation har på Svenska spels klimatavtryck i sin helhet, och att verka för att förändra det. Ingen annan kommer att prioritera det här om inte jag är tydlig och beskriver på vilket sätt vi behöver förändra vissa saker. Idag måste alla i ledningen ta ansvar för vårt hållbarhetsarbete, vilket vi inte är vana vid.

Vilka råd vill du ge till andra CIO:er som är på denna resa?

Förenkla det som går att förenkla. Hållbarhetsområdet är inte enkelt, och när man initialt sätter sig in i det så kan det ibland kännas som grekiska med alla förkortningar och svåra ord. Försök att reda ut vad det konkret innebär för dig som CIO och i sin tur din IT-organisation.
När du förstår, så gör det enkelt för andra att förstå. Genom att skapa medvetenhet och förståelse för var ni befinner er och vad ert footprint är så brukar engagemang komma på köpet.
Gör hållbarhetsfrågan till en del av de generella affärsmålen. Vi kommer inte att lyckas om det bara är ett par personer på hållbarhetsavdelningen som driver denna fråga – vi måste alla ta vårt ansvar för att göra skillnad.Niklas Sundberg - 7 Myth Busters on Sustainable IT