Att påbörja arbetet med hållbar IT: Lärdomar från ledande CIO:er

Varje månad samlar vi CIO:er för att diskutera och dela erfarenheter kring viktiga och aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Den här gången diskuterade vi hur företag och organisationer kan påbörja sin resa mot ett hållbart IT-användande - och vilka positiva effekter det kan ge. Tillsammans med Guarav Goel, IT-ansvarig på Tele2, fick vi ta del av deras första steg i arbetet mot ett hållbart IT-användande. 

Här är några av de lärdomar som CIO:erna delade med sig av:

Skapa en tydlig bild av nuläget

Det är viktigt att skapa sig en överblick av de viktigaste delarna i IT-organisationen. Även om det kan vara obekvämt att belysa områden som hittills inte har prioriterats är det viktig att vara ärlig med sitt nuläge - att inkorporera IT i hållbarhetsarbetet är nytt för många företag och det är viktigt att veta var resurserna ska läggas. Tele2 har sedan tidigare ett ambitiöst hållbarhetsarbete, men när de nu börjat resan med att inkludera IT i detta så var ett av de första stegen att göra CIOCO2:s Assessment. Här utvärderades hela IT-verksamheten utifrån ett antal kritiska områden, vilket resulterade i en mognadsrapport med förslag på insatser för att kunna fortsätta ett lyckat arbete framåt. För Tele2 gav detta en bra startpunkt och nu kretsar arbetet kring hur IT kan inkorporeras i den övergripande hållbarhetsstrategin. 

Vikten av internt engagemang

En nyckel till att lyckas med hållbar IT-användning är att skapa engagemang bland medarbetare i olika delar av organisationen - men även att tillåta eldsjälar bland medarbetarna utrymmet att driva den förändring de vill se. Flera deltagare beskriver att IT har fungerat som en positiv kraft för hållbarhetsengagemanget i organisationen. Hållbarhetsstrategin som ibland kan kännas abstrakt för medarbetare får plötsligt en koppling till det dagliga arbetet och den egna rollen i företaget. 

Win-win-win

Ett hållbart IT-arbete ger ofta positiva effekter i flera led. Att använda hårdvara och energi hållbart minskar oftast kostnader och kan minska medarbetarnas arbetstid genom smartare processer. Deltagarna vittnar också om att hållbarhetsarbetet lett till en förbättring av arbetssätt i organisationen. En aspekt som kan ge stora resultat är val av leverantörer, och generellt är IT ett område där man kan göra stora hållbarhetsvinster med relativt små och enkla insatser. 

Är det dags att påbörja er resa med hållbar IT? Läs mer om CIOCO2:s endagsworkshop och kontakta oss för mer information.Tele2 Företag och NOX Consulting ingår strategiskt partnerskap för hållbar IT-omställning (copy)